8/28/2007

*Besmele Çekmek*
Sual: Besmelenin önemi ve fazileti nedir?


CEVAP

İlk yazılan, Besmeledir. Âdem aleyhisselama ilk gelen, Besmeledir.
Müminler, Besmele yardımı ile, Sırâttan geçer. Cennet davetiyesinin imzası Besmeledir. Peygamberimiz, "Hoca çocuğa, Besmele okur, çocuk da söyleyince, Allahü teâlâ, çocuğun ve anasının ve babasının ve hocasının Cehenneme girmemesi için senet yazdırır" buyurdu.
Abdüllah ibni Mes'ûd "Cehennemde azap yapan 19 melekten kurtulmak isteyen, Besmele okusun! Besmele, ondokuz harftir" buyuruyor.

 
Namazda, Sübhâneke okuduktan sonra Eûzü Besmele okumak sünnettir. Allahü teâlâ, "Kur'an-ı kerim okuyacağın zaman E'ûzu besmeleyi söyle" buyuruyor. (Nahl 97)

Kesin haram olduğu bilinen bir şeyi mesela şarap içerken veya domuz eti yerken Besmele çekmek küfürdür.

İyi işlere Besmele ile başlamalıdır! Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Besmele ile başlanmayan her önemli iş noksan kalır.) [Beyhekî]

(Besmele ile yazı yazanın haceti kolaylaşır, Allahü teâlâ da razı olur.) [Deylemî]

(Eve girerken Besmele çekilirse, şeytan, “Bu eve girmeme imkân yok” der, dönüp gider.) [Tibyan]

(Besmele ile işe başlayanın günahları af olur.) [İ. Rafii]

(Yemeğe Besmele ile başlayıp, sonunda Elhamdülillah diyenin, daha sofra kalkmadan günahları af olur.) [Taberânî]

(Besmele ile yenen yemek bereketli olur.) [İbni Mace]

(Sıkıntıya düşen, “Bismillahirrahmanirrahim ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim” derse, her türlü sıkıntıdan kurtulur.) [Deylemî]

(Şeytandan korunmak için, yemeğe Besmele ile başla!) [Taberânî]

(Su içerken Besmele çek, bitince de, Elhamdülillah de ve üç nefeste iç!) [İbni Sünnî]


No comments: